نام کاربری ، ترکیبی از پیش شماره شهر + شماره تلفن می باشد. به عنوان مثال ، نام کاربری یک مشترک ADSL در شهر یزد با شماره تلفن 7253545 برابر با 3517253545 خواهد بود.
 
پرداخت از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر می باشد